Regulamin sprzedaży

Uprzejmie informujemy, że od 25.12.2014 r. w związku z nowelizacją ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. zmianie uległa część regulaminu.
Zmiany te dotyczą w szczególności warunków sprzedaży towarów, a także odstąpienia od zawarcia umowy oraz jej wypowiedzenia.

REGULAMIN SPRZEDAŻY (obowiązuje od 3 lutego 2017 r.)

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 

 1. Sprzedaż dotyczy drukowanej książki (dalej: książka).
 2. Sprzedaż książki prowadzona jest na stronie bookownik.pl.
 3. Za sprzedaż odpowiada wydawnictwo BOOKOWNIK.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (dalej Wydawnictwo) z siedzibą w:
  50-241 Wrocław, ul. H. Pobożnego 10/1, KRS: 0000610448, NIP: 8982219418.
 4. Aktualna i obowiązująca w sprzedaży cena towaru podana jest w sposób jawny na stronie wydawnictwa.
  Podana cena nie obejmuje zryczałtowanych kosztów przesyłki (wskazanych w złotych polskich), które podane są w sposób jawny na stronie wydawnictwa, jedną z opcji Klient wybiera jako obowiązujące przy składaniu zamówienia.
 5. Użytkownik może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, chyba że nastąpią przerwy w możliwości składania zamówień, o czym Wydawca będzie informował Klientów.
 6. Przy składaniu zamówienia Klient wypełnia formularz rejestracyjny, w którym podaje zgodne ze stanem faktycznym dane adresowe niezbędne do realizacji zamówienia.
 7. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia towaru przedstawiana jest w formularzu zamówień po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy towaru oraz w potwierdzeniu zamówienia wysyłanym Klientowi drogą mailową.
 8. Po złożeniu zamówienia Klient na podany przez siebie w formularzu adres mailowy otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia wraz z informacjami o koncie bankowym, na które Klient dokonuje zapłaty, oraz pouczenie o przysługującym mu prawie do odstąpienia od umowy.
 9. Dokonanie zapłaty przez Klienta to jednocześnie rozpoczęcie świadczenia usługi.
 10. Po zaksięgowaniu prawidłowej zapłaty Klient otrzymuje pisemne potwierdzenie płatności na adres mailowy podany w formularzu zamówienia wraz z informacją o przewidzianym terminie wysyłki.
 11. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane adresu mailowego w formularzu, które podane są przez klienta, przez co zamówienie nie może być poprawnie potwierdzone.
 12. Każda transakcja potwierdzana jest fakturą VAT wysyłaną Klientowi w wersji papierowej wraz z towarem.
 13. Aby zamówienie mogło być zrealizowane, Klient w ciągu 2 dni roboczych dokonuje wpłaty na konto bankowe Wydawnictwa
  (WAŻNE: NOWY NUMER KONTA!):
  BOOKOWNIK.PL Sp. z o.o.
  mBank nr konta 91 1140 2004 0000 3802 7613 4926
  Do przelewów zagranicznych:
  nazwa odbiorcy:
  BOOKOWNIK.PL Sp. z o.o.
  UL.H. POBOZNEGO 10/1
  50-241 WROCŁAW
  pełny adres banku:
  mBank S.A. FORMERLY BRE BANK S.A. (RETAIL BANKING) LODZ, al. Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź
  konto bankowe (IBAN):
  PL91 1140 2004 0000 3802 7613 4926
  BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK

Opłata prawidłowa obejmuje łącznie cenę książki oraz koszty wysyłki.

 1. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości produktów zamawianych w sprzedaży.
 2. Wydawnictwo ma prawo anulować zlecenie w przypadku nieuregulowania płatności przez Klienta w terminie 2 dni roboczych lub w przypadku dokonania niekompletnej zapłaty za zamówiony towar.
 3. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub zrezygnować z zamówienia do chwili zapłaty.
 4. Zmiany w zamówieniu są możliwe przez wysłanie maila na adres zamowienia@bookownik.pl (w temacie maila należy wpisać „zmiana zamówienia”).
 5. W przypadku sprzedaży w ramach ogłaszanych promocji Wydawca zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń ilościowych w sprzedaży książki. Ograniczenia, o których mowa, określane są w warunkach promocji.

  WYSYŁKA:
 6. Czas realizacji zamówienia (wysyłka) wynosi zazwyczaj 24 godziny (dni robocze), od momentu przesłania do Klienta potwierdzenia prawidłowej zapłaty na konto. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy przez Pocztę Polską (dostawa krajowa: realizowana jest w gwarantowanych przez Pocztę Polską terminach doręczeń – do drugiego dnia roboczego po dniu nadania).
 7. Wysyłka książek prowadzona jest zgodnie z kolejnością nadesłanych i opłaconych zamówień.
 8. Od 2  marca 2018 zryczałtowane regularne koszty wysyłki realizowanej przez Pocztę Polską  wynoszą:
  WYSYŁKA KRAJOWA:
  przesyłka PACZKA+ na terenie Polski (1 sztuka) 11,00 zł
  przesyłka PACZKA+ na terenie Polski (2-4 sztuki) 14,50 zł
  przesyłka PACZKA+ na terenie Polski (więcej niż 4 sztuki) 16,50 zł
  Usługa paczkowa PACZKA+ realizowana jest w gwarantowanych przez Pocztę Polską terminach doręczeń – do drugiego dnia roboczego po dniu nadania.
 9. WYSYŁKA ZAGRANICZNA:
  przesyłka GLOBAL Expres na terenie Europy (1 sztuka) 36,00 zł
  przesyłka GLOBAL Expres na terenie Europy (2 sztuki) 43,00 zł
  przesyłka GLOBAL Expres na terenie Europy (3 sztuki) 50,00 zł
  przesyłka GLOBAL Expres na terenie Europy (4 sztuki) 57,00 zł
  przesyłka GLOBAL Expres na terenie Ameryki Północnej (1 sztuka) 41,00 zł
  przesyłka GLOBAL Expres na terenie Ameryki Północnej (2 sztuki) 48,00 zł
  przesyłka GLOBAL Expres na terenie Ameryki Północnej (3 sztuki) 55,00 zł
  przesyłka GLOBAL Expres na terenie Ameryki Północnej (4 sztuki) 62,00 zł
  W przypadku innych miejsc dostawy niż wskazane w opcjach zamówienia należy skontaktować się z wydawnictwem w celu ustalenia kosztów i warunków dostawy, wysyłając wiadomość na adres: zamowienia@bookownik.pl
 10. Od 4 listopada 2017 DOSTAWA KRAJOWA GRATIS przy zamówieniach powyżej 99 zł.
 11. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmian kosztów wysyłki, także  w związku z prowadzonymi promocjami sprzedażowymi. Wszystkie aktualne koszty wysyłki podane są w sposób jawny na stronie wydawnictwa.
 12. Po wysłaniu zamówionego towaru Klient otrzymuje pisemne potwierdzenie wysyłki na adres mailowy podany w formularzu zamówienia.
 13. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem, podanym przez Klienta w zamówieniu.
 14. Każda transakcja potwierdzana jest fakturą VAT wysyłaną Klientowi w wersji papierowej wraz z towarem.
 15. W przypadku nieodebrania przesyłki poleconej przez klienta Wydawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Wydawca przyjmie zwróconą przesyłkę i nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania nieodebranej przesyłki zwróci dokonane przez klienta płatności za towar przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient przy zapłacie za towar (zwrot należności zostanie pomniejszony o poniesione koszty wykonanej usługi wysyłki towaru, dotyczy także promocji WYSYŁKA GRATIS lub WYSYŁKA ZA GROSZE). Wydawca ponosi koszty zwrotu nieodebranej przesyłki, dlatego też zwrócona kwota zostanie pomniejszona o koszty odebrania zwrotu.

  ZWROTY:
 16. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy (Załącznik nr 1 do Regulaminu), Klient nie musi podawać przyczyny.
 17. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Wydawnictwo o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy jednoznacznym oświadczeniem drogą (do wyboru):
  elektroniczną: e-mail: zamowienia@bookownik.pl (w temacie wpisując ,,odstąpienie od umowy”)
  listownie na adres: BOOKOWNIK.PL Sp. z o.o., 50-241 Wrocławiu, ul. Henryka Pobożnego 10/1 (z dopiskiem na kopercie ,,odstąpienie od umowy”) wysyłając pismo wg wzoru formularza odstąpienia od umowy (Załącznik nr 1 do Regulaminu).
 18. Termin jest zachowany, gdy wysłana informacja o odstąpieniu od umowy ma miejsce przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 19. Nieużywany i niezniszczony towar wraz z potwierdzeniem zakupu (fakturą) należy odesłać nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy na adres:
  BOOKOWNIK.PL Sp. z o.o., 50-241 Wrocław, ul. Henryka Pobożnego 10/1      wraz z dopiskiem ,,zwrot”.
  Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 20. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 21. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się umowę za niezawartą. Wydawca nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy zwróci wszystkie dokonane przez Klienta płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, w tym koszty dostarczenia rzeczy (ale nie ich zwrotu).
 22. Wydawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

REKLAMACJE:

 1. Jeśli otrzymany przez Klienta produkt posiada wady techniczne lub uszkodzenia powstałe w wyniku transportu, Klient może:
  a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Wydawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwą książkę na wolną od wad. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Użytkownik nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna;
  b) żądać wymiany rzeczy na wolne od wad albo usunięcia wady. Wydawca jest zobowiązany wymienić wadliwą książkę na wolną od wad (ponosząc koszty ponownej wysyłki towaru) albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.
  c) Klient może zamiast zaproponowanego przez Wydawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Wydawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 2. Klient może zgłaszać reklamacje w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki drogą (do wyboru):
  elektroniczną: e-mail: zamowienia@bookownik.pl (w temacie wpisując ,,reklamacja’”)
  listownie na adres: BOOKOWNIK.PL Sp. z o.o., 50-241 Wrocław, ul. Henryka Pobożnego 10/1 (z dopiskiem na kopercie ,,reklamacja’”).
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokument potwierdzający nabycie książki (faktura, potwierdzenie przelewu bankowego) oraz opis wady produktu oraz oświadczenie o żądaniu w związku z reklamacją. Reklamacje będą rozpatrywane najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przesyłki. Następnie Wydawca niezwłocznie powiadomi Klienta o dalszym postępowaniu.
 4. W przypadku uznania przez Wydawcę reklamacji wadliwego towaru, Klient odsyła reklamowany towar na koszt Wydawcy wraz z oryginalnym opakowaniem, w jakim przesłano towar.
  Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Wydawcę, Wydawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Koszty wysyłki towaru wolnego od wad ponosi Wydawca.

DANE OSOBOWE:

 1. W celu dokonania zakupu książki na stronie Wydawnictwa wymagane jest wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz akceptacja regulaminu zamówień i zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych.
 2. Każdy Klient, który wypełnił formularz rejestracyjny, ma zapewniony dostęp do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia. Klient może uzyskać dostęp do swoich danych po uprzedniej autoryzacji.
 3. Wydawnictwo BOOKOWNIK.PL Sp. z o.o., nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe niezbędne są wyłącznie do wystawienia faktury oraz wysłania zamówionej książki.
 4. Zmiany w danych osobowych są możliwe poprzez wysłanie wiadomości na adres zamowienia@bookownik.pl w temacie „zmiana danych osobowych“.
 5. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją i zapoznaniem się z niniejszym regulaminem.

UWAGA!
Informujemy, że składając zamówienie wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu zamówienia na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 roku (Dz.U. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zm.).

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU